Berisyarat Dengan Jari Telunjuk Dalam Tahiyyat

Orang yang shalat dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan di awal duduk untuk tahiyyat dengan jari-jari dihimpun, kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Dengan diletakkan di atas ibu jari, jari telunjuk menunjuk (berisyarat) dengan cara diangkat saat membaca “asyhadu allaa ilaaha illallaah” dan tidak meggerak-gerakkannya, bahkan hal itu dimakruhkan. Dan tidak melakukan isyarat lain kecuali dengan [...]

 Go to post page

Oktober 14th, 2011 by al-banjari

Meluruskan Maksud Ucapan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i Rahimahullahu Ta’ala pernah berkata: اِذَاصَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي “apabila shahih suatu hadits, maka dialah madzhabku“ Ucapan ini, yang juga senada dengan ucapan Imam hanafi dan Imam Maliki ternyata menimbulkan beragam interpretasi yang intinya: Setiap hadits yang shahih, maka siapapun boleh secara langsung mengamalkannya dan itu berarti telah mengamalkan pendapat imamnya. Ucapan tersebut tidaklah [...]

 Go to post page

Oktober 13th, 2011 by al-banjari

Pengertian Bid’ah

Pemahaman bid’ah secara tegas diungkapkan oleh beberapa ulama kenamaan, pemahaman mereka tentulah berangkat dari penggalian dalil-dalil Al Qur’an maupun Hadits yang komprehensif. Imam Syafi’i Rahimahullah dalam ucapan beliau tentang masalah ini terdapat dua riwayat; Pertama, riwayat Abu Nu’aim: “bid’ah itu ada dua macam, bid’ah terpuji dan bid’ah tercela. bid’ah yang sesuai dengan sunnah, maka itulah [...]

 Go to post page

Oktober 12th, 2011 by al-banjari